VÝROBNÝ PROGRAM SPOLOČNOSTI MM GROUP, s.r.o.

Iskrovo bezpečné obvody

Iskrovo bezpečné zdroje
Iskrovo bezpečné zenerové bariery
Iskrovo bezpečné prepäové ochrany
Iskrovo bezpečné oddežovacie zosilňovače binárnych signálov
Iskrovo bezpečné oddežovacie zosilňovače analógových signálov - aktívne bariery
Iskrovo bezpečné zobrazovacie jednotky - displeje LCD
Iskrovo bezpečné kontaktné manometre
Iskrovo bezpečné snímače teploty - teplomery
Iskrovo bezpečné snímače tlaku - tlakomery
Iskrovo bezpečné spínače tlaku - kontaktné tlakomery
Iskrovo bezpečné spínače teploty - výstup NAMUR
Iskrovo bezpečné infračervené detektory pohybu - pohybové čidlá
Inštalačné vodiče pre iskrovo bezpečné obvody
Inštalačné rozvodné krabice pre iskrovo bezpečné obvody 

 

www.mmgroup.cz


MM GROUP, s.r.o.
email: mmgroup@volny.cz